Hranolovací pila T-400 4-motorová

Hranolovací Kotoučová pila T-400 prořez do 380 mm
Pila je vyrobena tak,abychom dosáhly co nejefektivnější vlastnosti řezání.Za tímto účelem jsou na tělese stroje upevněny dva posuvné motorové pláty, na kterých jsou umístěny dva motory vybavené pilovými vřeteny.Tímto způsobem získáme možnost velmi rychlé a snadné změny tloušťky řezané středové prizmy bez nutnosti demontáže pil.V pořadí přes použití mechanizmu povolujícího změnu pozice stolu podacího-přijmacího ve svislé rovině získáme možnost rovnoměrného zatížení motorů dolních pil a motorů horních pil dovoluje velké zvýšení výkonnosti stroje.Díky mechanizmu a také upevnění pil bezprostředně na vřetenech umístěných na motorových válcích( nedostatek řemenových převodů),rovněž získáme zmenšení spotřeby elektrické energie.V podávacím-stole je umístěn speciální ocelový žlábek,ve kterém je umístěn řetěz podavače vybaven skládacími (upínáky), které řezané dřevo posouvají ve směru řezacích pil.Rozpojující zarážky (klíny) umístěné bezprostředně za řezacími pilami zabezpečují řezaný materiál před rozštěpením a také před neočekávaném vyhození dřeva.

Technické údaje:
Průměr pilových kotoučů - 500 mm
Max. průměr řezané kulatiny - 380 mm
Min. průměr řezané kulatiny - 100 mm
Max. průměr prostřední pryzmi - 160 mm
Min. průměr prostřední pryzmi - 60 mm
Max. počet pilových kotoučů po 2 kusech na každém motoru
Průměrná díra na kotouči - 60 mm
Síla motorů - 4,kusy x 7,5 Kw
Otáčky motorů - 1 450 obr./min.
Příkon motoru posuvu - 1,1 Kw
Otáčky motoru posuv - 1 450 obr./min
Rychlost posuvu 0-20 m / min.
Napětí 3 x 400V, 50Hz
Výkon stroje - do 10m³\h
Hluk pily v provozu - 92,6 ± 1,8 [dBA]
Hluk pily - 103,8 ± 1,0 [dBA]
Rozměry, délka-šířka-výška - 6000 x 1400 x 1700 mm
Váha stroje - 1 200 kg
Za příplatek silnější motory o výkonu 4 x 11Kw