Linka pro ukládání prken s formátující pilou D-250

Linka pro ukládání prken s formátující pilou D-250
Pásového zařízení s vyrovnávacím mechanismem,Podavače typu "husí krk"Formátující Pila,Odkládacího podavače,Odkladače,Zásobníku prokládacích části.Výstupní válečkové trati,Podavače palet (lze vybrat),Stupínků pro operátory

Technické údaje:
Délka prken 2500/3000 mm
Tloušťka prken 18-35 mm
Šíře prken 100-145 mm
Výše ukládání do 1 750 mm
Kapacita 11 vrstev/min
Překládání hromady každých n-vrstev.
      

                                    Linka pro ukládání prken s formátující pilou D-250 X3  

                                                                 délka prken 245-280 cm 

                                                                        šířka 70-160 mm 

                                                                     tloušťka 16 - 50 mm

Možnosti ukládání prokládání, každá N-tá vrstva hodnotu lze programovat v panelu HMI                                                                     možnosti  prokládání deskou nebo překladem.


                                                            Popis technologického průběhu:

1. Zásobník s podavačem typu "husí krk" - desky z kotoučové linky jsou přiváděny k zásobníku a                  jsou vybírány. Zásobník plní rovněž skladovací funkci během odkládání plné palety

                                   2. Dopravník, který vyrovnává desky na jednu stranu

             3. Formátující pila s horním protiběžným vřetenem - (4 řezné soustavy - 4x4 kW

                           4. Ukladač (ukládá jednu, dvě nebo tři vrstvy desek současně)

   5. Výstupní válečkový podavač pod ukládanými vrstvami, který posouvá úplné vrstvy bokem.

                                Nominální produktivita 8-12 vrstev/min x 1, 2 nebo 3 vrstvy

                          pro desku 1200x100 - 2 x 12 desek na vrstvu - max. 280 desek/min

                              pro desky 800x145 - 3 x 8 desek na vrstvu - max. 250 desek/min