Montážní stůl SD-03

Montážní stůl SD-03 slouží ke skládání palet
Stoly zhotovujeme na objednávku zákazníka. Jsou využívány ke sbíjení palet
dle specifikace EPAL. Umožňuje správné rozmístění sbíjených
prvků a precizní vbíjení hřebíků do předem určených poloh.
Rozměry 190x105x185cm váha 200kg.
Výkon palet dle zručnosti obsluhy 9-15 kusů za hod.