Domy ze skandinávských trámů - soustruh ZDB - 600

Soustruh ZDB- 600 je určen ke čtyřstrannému tvarování trámů určených k výrobě domů. Díky průjezdné hlavici je možné opracování trámů v souladu s jeho přirozeností. Toto řešení nám dává možnost vysokého využití dřeva.Trám je opracován skandinávským systémem s jeho viditelnou přirozeností.Soustruh je určen k čtyřstrannému tvarování trámů určených k výrobě domů.Díky průjezdné hlavici je možné opracování trámů v souladu s jeho přirozeností.Toto řešení nám dává vysokou efektivitu během využití suroviny.

Technické údaje:
délka 12 m
šířka 2,1 m
výška 1,6 m
výkon 24 kW
maximální tloušťka 300 mm
maximální šířka 600 mm