Kontejnerové aerodynamické sušky

Aerodynamické kontejnerové sušky Sušky tohoto druhu nepotřebují tepelné zdroje

(teplou vodu s co2,horký vzduch, atd.), nemají topná tělesa a ohřívače.Ohřívání je vedlejším efektem stlačování a uvolňování částic vzduchu turbínou. Sušení dřeva v aerodynamických suškách je cyklickým procesem. Denně je třeba pro 1m³ dřeva dodat od 6 do 10 kWh, v závislosti na cyklu sušení (rychlý, normální, mírný).Sušení dřeva v závislosti na průřezu, počáteční vlhkosti a koncové teplotě okolí trvá v případě listnatého dřeva od 20 do 60 dnů,v případě jehličnatého dřeva od 3 do 21
dnů. Sušky jsou plně ekologické,protože materiály, ze kterých jsou vyrobeny, nemají negativní vliv na životní prostředí, a zdrojem napájení je výhradně elektrická a urychluje proces sušení,nezpůsobujíc praskliny a deformace dřeva.Sušení probíhá tak jak v každé sušárně, přičemž teplotu vytváří turbína a proudění vzduchu je značně větší (v normálních sušárnách cca 2m/s). Uvnitř sušárny proudí vzduch rychlostí cca 170 km/h čili 47m/s. Hluk je velký, ale přípustný. Kolejnice nejsou odstraňovány ze sušárny, k nakládání a vykládání slouží nájezd - čili zrcadlový odraz kolejnic, postavený před sušárnou.Kontejnerová stavba sušky umožňuje okamžité zprovoznění po koupi. Nevyžadují se dodatečné instalace,místnosti a stavební povolení. Volně stojící konstrukce aerodynamických sušek dřeva umožňuje libovolné umístění a je plně odolná vůči klimatickým podmínkám. Velmi vysoká
účinnost termické izolace kontejneru zaručuje odpovídající energetickou účinnost..Na aerodynamické kontejnerové sušky dřeva se vztahuje 3-letá záruční doba.Sušení při ošetření IPPC trvá v závislosti na způsobu ukládání a počáteční teploty vkládaného materiálu (v zimě  -15C, v létě 25C) od 5 hodin do 5 dnů (včetně získané vlhkosti pod 22 %). jediným zdrojem tepla je turbínový systém, nic víc není třeba. Turbínové systémy, které vyrábíme, mohou dosahovat i 130 C
kontejnery, ze kterých vyrábíme sušárny, vydrží max. 70 - 80 C. nárůst teploty od 18 C do 70 C trvá (pokud je sušárna prázdná) 3 hodiny.sušárny berou výhradně tolik elektrické energie, kolik mají v nich namontované turbínové systémy, v závislosti na kapacitě sušárny,je to příkon od 5,5 kW do 30 kW, odvod vlhkosti je realizován
ventilačními komíny montovanými na dveře sušárny, horním komínem odchází pára, dolním přichází čerstvý vzduch. Aerodynamické kontejnerové sušky dřeva jsou určeny pro sušení
- dřeva libovolného druhu
- dřeva s libovolnou výchozí vlhkostí (také uskladněného)
- dřeva s libovolnými rozměry (také neořezaného)
- krbového dřeva
- europalet (pro splnění fytosanitárních požadavků)
- slaměných balíků (pouze v případě prosušení vnější vrstvy slámy.

Základní Vybavení sušky
- kolejnice uvnitř sušky
- nájezd umožňující ukládání dřeva na vozících před suškou
- vozíky v množství odpovídajícím individuálním požadavkům
- denní nebo týdenní programátor
- kropidlo

Příslušenství sušky
- kolejnice, nájezd a komplet vozíků - zaručí rychlé a pohodlné nakládání a vykládání sušky (dodatečné vybavení
- kropidlo - umožňuje přivést dodatečnou vlhkost v případě paření nebo sušení uskladněného dřeva
- kontrolně měřící zařízení Panel 60l umožňuje odečet vlhkosti a teploty vzduchu uvnitř komory a také měření vlhkosti dřeva ve třech bodech.
- měřič Panel-8D - je určen k stacionárnímu měření vlhkosti a teploty dřeva a umožňuje také tisk výsledků na tiskárně (dodatečné vybavení nutné v případě splnění fytosanitárních požadavků během sušení europalet.
Sušky na délku řeziva od 2,5 do 12m.