Linka DW-600

Linka DW-600 je určen k provádění šikmých výřezů na kulatinách s rovnými základy nebo na obdélníkových trámech.Takovýto výřez charakterizuje výbornou těsnost a precizní ustálení spoje. Stroj vyřezává vybraná místa pomocí pil. Na rozdíl od frézování nespotřebujeme díky tomu tolik elektřiny. Průměrný čas provedení výřezu je 3 minuty.


                                Technické údaje: 

Délka 3 m,Šířka 4,4 m,Výška 3,2 m,Výkon 4,5 kW,Maximální momentální odběr 25 kW,Maximální výška trámu 300 mm,Maximální šířka trámu 600 mm.

Oboustranně seříznutý odkorněný trám - příklad výřezu ke spojení věncové a vnitřní stěny. Pohled na vnější stěnu. Prostory mezi trámy jsou vyplňovány dřevěnou vlnou nebo vysušeným mechem.Nároží věncové stěny se šikmým výřezem se zakončením.Domy z trámů v technologii kulatin s vodorovně seříznutými základními plochy.