Linka DW-600

Linka DW-600 

Je určena k provádění šikmých výřezů na kulatinách s rovnými základy nebo na obdélníkových trámech. Takovýto výřez charakterizuje výbornou těsnost a precizní ustálení spoje. Stroj vyřezává vybraná místa pomocí pil. Na rozdíl od frézování nespotřebujeme díky tomu tolik elektřiny. Průměrný čas provedení výřezu je 3 minuty.


Technické údaje:

  • Délka 3 m
  • Šířka 4,4 m
  • Výška 3,2 m
  • Výkon 4,5 kW
  • Maximální momentální odběr 25 kW
  • Maximální výška trámu 300 mm
  • Maximální šířka trámu 600 mm.

Oboustranně seříznutý odkorněný trám – příklad výřezu ke spojení věncové a vnitřní stěny. Pohled na vnější stěnu. Prostory mezi trámy jsou vyplňovány dřevěnou vlnou nebo vysušeným mechem. Nároží věncové stěny se šikmým výřezem se zakončením. Domy z trámů v technologii kulatin s vodorovně seříznutými základními plochy.