Sušky dřeva

Kontejnerové aerodynamické sušky

Aerodynamické kontejnerové sušky tohoto druhu nepotřebují tepelné zdroje (teplou vodu s co2, horký vzduch atd.), nemají topná tělesa, ani ohřívače. Ohřívání je vedlejším efektem stlačování a uvolňování částic vzduchu turbínou. Sušení dřeva v aerodynamických suškách je cyklickým procesem. Denně je třeba pro 1 m³ dřeva dodat od 6 do 10 kWh v závislosti na cyklu sušení (rychlý, normální, mírný). Sušení dřeva v závislosti na průřezu, počáteční vlhkosti a koncové teplotě okolí trvá v případě listnatého dřeva od 20 do 60 dnů, v případě jehličnatého dřeva od 3 do 21 dnů.

Sušky jsou plně ekologické, protože materiály, ze kterých jsou vyrobeny, nemají negativní vliv na životní prostředí. Zdroj napájení je výhradně elektrický, čímž se urychluje proces sušení. Tento typ sušení nezpůsobuje praskliny a deformace dřeva. Sušení probíhá tak jako v každé sušárně, přičemž teplotu vytváří turbína a proudění vzduchu je tak značně větší (v normálních sušárnách cca 2 m/s). Uvnitř sušárny proudí vzduch rychlostí cca 170 km/h čili 47 m/s.

Hluk je velký, ale přípustný.

Kolejnice nejsou odstraňovány ze sušárny, k nakládání a vykládání slouží nájezd – čili zrcadlový odraz kolejnic, postavený před sušárnou. Kontejnerová stavba sušky umožňuje její okamžité zprovoznění po koupi. Nevyžadují se dodatečné instalace, místnosti a stavební povolení. Volně stojící konstrukce aerodynamických sušek dřeva umožňuje libovolné umístění a je plně odolná vůči klimatickým podmínkám. Velmi vysoká účinnost termické izolace kontejneru zaručuje odpovídající energetickou účinnost. Na aerodynamické kontejnerové sušky dřeva se vztahuje 3letá záruční doba. Sušení při ošetření IPPC trvá v závislosti na způsobu ukládání a počáteční teploty vkládaného materiálu (v zimě-15 C, v létě 25 C) od 5 hodin do 5 dnů (včetně získané vlhkosti pod 22 %). Jediným zdrojem tepla je turbínový systém, nic víc není třeba. Turbínové systémy, které vyrábíme, mohou dosahovat i 130 C.

Sušárny berou výhradně tolik elektrické energie, kolik energie mají v nich namontované turbínové systémy. To je závislé na kapacitě sušárny – příkon od 5,5 kW do 30 kW.

Odvod vlhkosti je realizován ventilačními komíny montovanými na dveře sušárny. Horním komínem odchází pára, dolním přichází čerstvý vzduch.

Sušky slouží pro řezivo o délce 2,5 - 12 metrů.

Aerodynamické kontejnerové sušky dřeva jsou určeny pro sušení:

- dřeva libovolného druhu

- dřeva s libovolnou výchozí vlhkostí (také uskladněného)

- dřeva s libovolnými rozměry (také neořezaného)

- krbového dřeva

- europalet (pro splnění fytosanitárních požadavků)

- slaměných balíků (pouze v případě prosušení vnější vrstvy slámy)

Základní vybavení sušky:

- kolejnice uvnitř sušky

- nájezd umožňující ukládání dřeva na vozících před suškou

- vozíky v množství, které odpovídá individuálním požadavkům

- denní nebo týdenní programátor

- kropidlo

Příslušenství sušky:

- kolejnice, nájezd a komplet vozíků – zaručí rychlé a pohodlné nakládání a vykládání sušky (dodatečné vybavení)

- kropidlo – umožňuje přivést dodatečnou vlhkost v případě paření nebo sušení uskladněného dřeva

- kontrolně měřící zařízení panel 60 l umožňuje odečet vlhkosti a teploty vzduchu uvnitř komory a také měření vlhkosti dřeva ve třech bodech

- měřič panel-8D – je určen k stacionárnímu měření vlhkosti a teploty dřeva a umožňuje také tisk výsledků na tiskárně (dodatečné vybavení nutné v případě splnění fytosanitárních požadavků během sušení europalet)