Třídící a kapovací linka


Třídicí a kapovací linka KS-1 je určena k třídění a krácení kulatiny.

V létě lze provádět veškeré práce s ruční pilou bez větších obtížností, ale na podzim a v zimě, kdy je dřevo kluzké a riziko sesunutí haldy je velké, se zvětšuje také riziko úrazu. Řešením může být třídicí linka, kterou nabízí společnost Drekos made s.r.o ta nejen že zvyšuje úroveň bezpečí, ale práci také usnadňuje a optimalizuje využití materiálu.

Využitím třídící linky se obejdeme bez dodatečného překládání dřeva, protože celý náklad můžeme ihned vyložit na rampu. Odtud je možno celý materiál s pomocí podavačů podávat dále. V základní verzi je rampa vybavena měřidlem průměru, takže už v tomto bodě je možné surovinu třídit a vhazovat ji do určeného zásobníku. Optimalizace a lepší využití dřeva je možná díky tomu, že už před ořezáním dojde k přetřídění klád, co se jejich průměru týče. Široké vybavení ve standardní verzi. Třídící linka umožňuje výkonné a komfortní třídění suroviny dle průměru a délky. Odklopný podpůrný váleček zmenšuje štěrbinu mezi vstupním a výstupním dopravníkem, díky tomu můžou být úseky do 1 m shozeny pod stanici nebo můžou projet axiálně do shozu.

Výstupní dopravník, který může být vybaven jakýmkoliv množstvím jednostranných nebo oboustranných shozů. Veškeré dopravníky jsou vyrobeny na těžkých deskových řetězech, které zaručují mnoholetou, bezporuchovou a stabilní práci v jakýchkoliv podmínkách. Třídicí linky jsou vyráběny vždy s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům a potřebám zákazníka. Jsou dva typy pro klády o průměru 58 cm a 80 cm.

Z důvodu různých požadavků zákazníků, je možno třídicí linku vybavit dodatečným mechanizmem, který umožňuje formátování konců a odhazování špalků, které jsou posléze nasměrovány do určeného zásobníku. Přesnost řezu v linii je ±1 cm na kládu.

Díky této lince nedochází ke zpracování klád o různých rozměrech, ale zpracovávány jsou klády s konkrétním rozsahem průměru. To přispívá k lepší optimalizaci a využití dřeva. Vynášecí rampa, zajišťující podávání klád po jednom kuse. Axiální řetězový podavač spolu s měřící oponou a třídící stanicí. Měřící opona může měřit v jedné nebo ve dvou rovinách, to dodává preciznější měření průměru; Třídicí linka je vybavena soustavou nezávislých kleští a odklopným podpůrným válečkem. Nezávislé kleště drží kládu velmi stabilně, proto je řez velmi precizní a kláda se nezasekává o lištu.

Podávací rampa s kapacitou od 25 do 90 m3 dřeva v celých délkách, výstupní dopravník, který je vybaven libovolným množstvím jednostranných nebo oboustranných shozů.

Kompletní Sestava se skládá: 

  • Z rampy na kulatinu v délkách, která je vynášená do Odkorňovacího zařízení, kde je kulatina v délkách odkorněná a posunována po stole, kde po vyjetí celé délky kulatiny je shozena do zásobníkového stolu s vynášením na podávací stůl, kde je kulatina změřena a krácená na potřebné délky, které jsou vytříděné do zásobníků.