Pásový Procesor DR-40 TS

Procesor DR-40 TS
Procesor DR-40 TS

Procesor z řetězovou Harvestorovou pilou s nakládáním kulatiny , slouží k přípravě palivového a krbového dříví ve velkém množství .Využití v domácnosti, zemědělská hospodářství, podniky údržby zeleně, lesní a komunální podniky. Stroj najde uplatnění také v malých firmách zabývajících se výrobou dřeva pro výdělečné účely.Toto zařízení během jednoho výrobního cyklu spojuje řezání dřeva pomocí Harvestorové řetězové pily zároveň s jeho rozštípání polen, pomocí pásového přepravního podvozku se strojem je možná manipulace a přesuny na jiná místa ,kopce ,vyvýšená místa a podobně.