Linka pro ukládání prken s formátující pilou D-250

Popis technologického průběhu:

Popis technologického průběhu:

1. Zásobník s podavačem typu "husí krk" - desky z kotoučové linky jsou přiváděny k zásobníku a jsou vybírány. Zásobník plní rovněž skladovací funkci během odkládání plné palety

2. Dopravník, který vyrovnává desky na jednu stranu

3. Formátující pila s horním protiběžným vřetenem - (4 řezné soustavy – 4x4 kW)

4. Ukladač (ukládá jednu, dvě nebo tři vrstvy desek současně)

5. Výstupní válečkový podavač pod ukládanými vrstvami, který posouvá úplné vrstvy bokem.

Nominální produktivita 8-12 vrstev/min x 1, 2 nebo 3 vrstvy

pro desku 1200x100 - 2 x 12 desek na vrstvu - max. 280 desek/min

pro desky 800x145 - 3 x 8 desek na vrstvu - max. 250 desek/min 

Linka pro ukládání prken s formátující pilou D-250 Pásového zařízení s vyrovnávacím mechanismem, podavače typu "husí krk" Formátující pila, odkládacího podavače, odkladače, zásobníku prokládacích části. Výstupní válečkové trati, podavače palet (lze vybrat), Stupínků pro operátory.

Technické údaje:

  • Délka prken 2500/3000 mm
  • Tloušťka prken 18-35 mm
  • Šíře prken 100-145 mm
  • Výše ukládání do 1 750 mm
  • Kapacita 11 vrstev/min
  • Překládání hromady každých n-vrstev.

Linka pro ukládání prken s formátující pilou D-250 X3

  • délka prken 245-280 cm
  • šířka 70-160 mm
  • tloušťka 16-50 mm

Možnosti ukládání prokládání, každá N-tá vrstva hodnotu lze programovat v panelu HMI možnosti prokládání deskou nebo překladem.