Odkorňovačka H-33

Technické údaje H-33:

  • Délka odkorňování základ: 2 - 6 m (za příplatek do 10 m)
  • Průměr frézované klády: 20 - 100 cm
  • Šířka odkorňovací hlavice: 32 cm
  • Nakládací rampa
  • Vykládací rampa
  • Pásový dopravník na piliny
  • Hlavní motor 22 kW
  • Kabina operátora ve standardní verzi
  • Dotykový panel pro regulaci parametrů odkorňování

Odkorňovačka H-33 je speciální mechanické zařízení, které je určeno k očištění každého druhu dřeva listnatých nebo jehličnatých stromů. Odkorňovač slouží k oddělení kůry od skutečného dřeva (kulatiny), tedy kmenu nebo části koruny daného stromu. Odkorňovač je nepostradatelným zařízením každé pily. Výhody tohoto stroje je možné zaznamenat hlavně v podzimním a zimním období, kdy je dřevo před zpracováváním velmi zašpiněné a k tomu i promrzlé, kvůli panujícím nepříznivým atmosférickým podmínkám. Díky odkorňovači jsou všechny nečistoty odstraněny spolu s kůrou dřeva, kterou jde navíc v tomto období těžce odstranit jiným způsobem. Odkorňovač umožňuje odstranit také kořenové náběhy nebo suky. Použití odkorňovače v pilařském odvětví je mimořádným ulehčením pro všechny důležité práce, které jsou na pile vykonávány. Jeho použití během vstupního opracování usnadní proces třídění, ušetří nářadí a nevyžaduje vyčerpávající práci pracovníků pily. Moderní odkorňovače jsou bezpečné a velmi výkonné.


Výkon Odkornovačky je 70-110 m3/8hod olše-bříza-dub-jasan-buk-borovice o průměru 35 cm v délce 4 m. Minimální rozměry sestavy jsou 10 x 10 m.

Hlučnost je 82-90 dB to v závislosti na způsobu měření.

Nože jsou 8 hrané neostří se, vydrží minimálně 1 rok práce.

Nože spolu se šrouby a maticemi se mění dle opotřebení, stroj má 36 nožů.

Váha stroje na zpracovanou délku kulatiny 6 m 12 500 Kg

Frézovací rychlost 27,4 m/s

Rozsah pracovních teplot odkorňovače* min – 5ºC* max +40ºC

Řezací nástroje: hlavice s noži s karbidovými destičkami

Požadované připojení: * elektrické 400 V 50 Hz 65 A* stlačeného vzduchu 6 bar 150 Nl/min.