Odkorńovačka H-33

Odkorňovačka H-33 je speciální mechanické zařízení, které je určeno k očištění každého druhu dřeva listnatých nebo jehličnatých stromů. Odkorňovač slouží k oddělení kůry od skutečného dřeva (kulatiny), tedy kmenu nebo části koruny daného stromu.Odkorňovač je nepostradatelným zařízením každé pily. Výhody tohoto stroje je možné zaznamenat hlavně v podzimním a zimním období, kdy je dřevo před zpracováváním velmi zašpiněné a k tomu i promrzlé, kvůli panujícím nepříznivým atmosférickým podmínkám. Díky odkorňovači jsou všechny nečistoty odstraněny spolu s kůrou dřeva, kterou jde navíc v tomto období těžce odstranit jiným způsobem. Odkorňovač umožňuje odstranit také kořenové náběhy nebo suky.Použití odkorňovače v pilařském odvětví je mimořádným ulehčením pro všechny důležité práce, které jsou na pile vykonávány. Jeho použití během vstupního opracování usnadní proces třídění, ušetří nářadí a nevyžaduje vyčerpávající práci pracovníků pily. Moderní odkorňovače jsou bezpečné a velmi výkonné.

Technické údaje H-33: 

Délka odkorňování základ: 2 - 6 m (za příplatek 8, 10 m)

Průměr frézované  klády: 20 - 85 cm

Šířka odkorňovací hlavice: 32 cm

Nakládací rampa

Vykládací rampa

Pásový dopravník na piliny

Hlavní motor 22 kW nebo 18,5 kW

Kabina operátora ve standardní verzi

Dotykový panel pro regulaci parametrů odkorňování


Technická data:

Zpracovaná kulatina délka základ 2 -6 m za příplatek prodloužení do 10m

Průměr kulatiny od 20 do 85 cm

Nakládací rampa kulatiny

Záběr frézovací hlavy 320 mm

Sběrný pás z dopravníkem sypání do výšky 3,2m kontejneru.

Hlavní motor 18,5 kW možno za příplatek (22 kW,)

Celkový instalovaný výkon 32 kW


Výkon Odkornovačky je 70-110m3/8hod olše-bříza-dub-jasan-buk-borovice o průměru 35cm v délce 4m.

Minimální rozměry sestavy jsou 10 x 10 m.

Hlučnost je 82-90 dB  to v závislosti na způsobu měření.

Nože jsou 8 hrané neostří se, vydrží minimálně 1 rok práce.

Nože spolu se šrouby a maticemi se mění dle opotřebení, stroj má 36 nožů.

Váha stroje na zpracovanou délku kulatiny 6 m     12 500,Kg


 Instalovaný výkon:* hlavní motor 18,5kW (volitelně 22 kW)

 Celkový 35kW* celkový momentální 27kW

 Průměr obráběné kulatiny: * min 20 cm * max 85 cm

 Délka obráběné kulatiny základ  * min 2 m * max 6 m (prodloužení za příplatek)

 Frézovací rychlost 27,4 m/s

 Rozsah pracovních teplot odkorňovače* min -5ºC* max +40ºC

 Řezací nástroje: hlavice s noži s karbidovými destičkami

 Požadované připojení:* elektrické 400V 50H 63 A* stlačeného vzduchu 6 bar 150 Nl/min .